O muzeju

Muzej suvremene umjetnosti Istre/Museo d’arte contemporanea dell’Istria u Puli, osnovan je na inicijativu Istarske županije i registriran 12. svibnja 2008. godine. Muzej za sada nema vlastitu muzejsku zgradu već koristi, za galerijsku namjenu adaptiran prostor pulske Stare tiskare, Sv.Ivana 1, u Puli, koji je Muzeju od Grada Pule dat na korištenje na 10 godina Ugovorom o korištenju Stare tiskare 01. lipnja 2011. godine. 

Nova muzejska zgrada, za koju je izrađena idejna skica (AD - arhitektura i dizajn d.o.o. Pula, sa timim stručnjaka) planira se otvoriti do 2020. godine na atraktivnoj lokaciji Kaštela u najstrožoj povijesnoj jezgri grada. Muzej suvremene umjetnosti Istre bio bi smješten u novoj zgradi koja bi ujedno trebala biti i spomenikom suvremene arhitekture te reprezentativan primjer uspješne interpolacije novog arhitektonskog tkiva u staru urbanu jezgru.

Muzeji suvremene umjetnosti institucije su kojima je primarni zadatak obavljanje muzejske i galerijske djelatnosti, odnosno sustavno prikupljanje, čuvanje, izlaganje, dokumentiranje i obrada građe, te predstavljanje prvenstveno suvremenih vizualnih umjetnosti u svim njihovim manifestacijama. 

Kako je osnivač Muzeja Istarska županija logično je da je njen negdašnji fundus (87 radova suvremenih istarskih umjetnika) bio prvim fundusom MSUI/MACI što je ispunilo zakonsku regulativu nužnu za osnivanje Muzeja. Premda se radi o vrijednoj zbirci, ona se isključivo može smatrati bazom za stvaranje muzejskog fundusa koji danas broji preko 520 inventarnih jedinica. Muzej po svojoj vokaciji sakuplja umjetnine nastale u drugoj polovici prošlog stoljeća pa sve do najnovijih radova recentnih umjetnika po strogo postavljenim kriterijima. Radi se o djelima koja su paradigmatična ili to tek trebaju postati, važna za razvoj suvremene umjetnosti Istre, Hrvatske i ovog dijela Europe, o čemu odlučuje Povjerenstvo za otkupe umjetnina (Gorka Ostojić Cvajner, Mladen Lučić i Ketrin Milićević Mijošek, sve pov. umjetnosti). Za sada su formirane četiri zbirke: Zbirka suvremene umjetnosti, Zbirka inozemne umjetnosti, Zbirka dizajna i plakata te Zbirka fotografije, filma i videa.

MSUI/MACI ne predstavlja muzej zatvorenog regionalnog tipa već otvoreno mjesto susreta multikulturalnosti što se i potvrđuje permanentim izlaganjem umjetnika sa svih meridijana kao i otkupljivanjem njihovih djela. Ipak, prije svega MSUI/MACI treba biti krovnom kulturnom i umjetničkom institucijom istarskih umjetnika te je realno da se njegove zbirke temelje upravo na njihovim radovima, kao i na radovima onih umjetnika koji privremeno ili povremeno djeluju ili izlažu na području istarskog poluotoka. 

Posebnost muzeja: Lokacija i zgrada Stare tiskare koja se od ostatka austro-ugarske vojarne i bivšeg industrijskog objekta personalizira dinamičnom djelatnošću, ali i ambicijom da se brižljivo arhitektonski redizajnira, poštujući baštinske zadatosti, te postane reprezentativnom palačom suvremene likovne umjetnosti, za što je dovršen idejni projekt.