MSUI dobio posebno priznanje HMD za realizirani izdavački projekt u 2022.

29.12.23.

Posebno priznanje Hrvatskog muzejskog društva za realizirani izdavački projekt u 2022. godini dobili smo za likovnu monografiju "Hari Ivančić"

Autor: Nedjeljko Špoljar / Sensus Design Factory

Autor: Nedjeljko Špoljar / Sensus Design Factory

U kontekstu dodjele godišnjih nagrada Hrvatskog muzejskog društva projektima realiziranim u 2022. godini te Nagradi za životno djelo, Muzeju suvremene umjetnosti Istre dodijeljeno je posebno priznanje za realizirani izdavački projekt -  likovnu monografiju “HARI IVANČIĆ”.

Uz zahvale Hrvatskom muzejskom društvu i Ocjenjivačkom sudu što su prepoznali vrijednost  publikacije, koristimo priliku još jednom zahvaliti se brojnim suradnicima i institucijama koje su omogućile njenju realizaciju. Posebne zahvale Hariju Ivančiću na izvanrednom angažmanu, autorici teksta, Ivani Manci Cipek te dizajneru Nedjeljku Špoljaru.

PRISJETIMO SE...
 
„Likovna monografija istarskog umjetnika /akademskog slikara Harija Ivančića, poput retrospektivne izložbe održane u prostorima Muzeja od 16. 12. 2022. do 29. 01. 2023., nastala je kao rezultat istraživanja, vrednovanja i samonametnute potrebe za novim, sadržajnijim i kompleksnijim iščitavanjem umjetnikova opusa i njegovim cjelovitim predstavljanjem. Obuhvaćajući razdoblje od posljednja tri desetljeća (1989. – 2022.)., oba formata razotkrivaju umjetničku osobnost koja daleko od vreve regionalnih i nacionalnih umjetničkih žarišta, u istarskom Buzetu, predano, postojano i kontinuirano gradi svoj likovni jezik, svoju formu i izričaj, svoj odnos sa slikarskom tradicijom i umjetnosti uopće zadobivajući time svoje zasluženo mjesto i u programskim linijama Muzeja suvremene umjetnosti Istre / Museo d'arte contemporanea dell'Istria.”

Izložba kao vremenski (ali ne i sadržajno – iskustveni), ipak limitirani format, a monografija kao trajni dokument, pridonose kontekstualizaciji Ivančićeva opusa unutar korpusa regionalnog i nacionalnog suvremenog slikarstva i suvremene umjetnosti uopće, prateći njegov rad od samih početaka do danas. Autorica monografskog teksta, uvažena povjesničarka umjetnosti i likovna kritičarka, viša znanstvena suradnica na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu, dr.sc. Ivana Mance Cipek, u cijelosti je opravdala dano joj povjerenje, te kroz dobro promišljen i koncepcijski razrađen pristup Ivančićev opus sagledala dvojako. Iščitavanjem svih osobitosti, stalnosti i mijena Ivančićevih razvojnih faza definiranih serijama i ciklusima, njihovim postavljanjem u vremenski slijed i kontinuum, ogolila je samu srž Ivančićeva umjetničkog istraživanja i dala priliku za njegovu revalorizaciju. Dovodeći u vezu Ivančićevo djelo sa tradicijom modernog pejzažnog slikarstva i mogućnostima njegovog postojanja u suvremenim umjetničkim datostima kao i donoseći uvid u ranija tumačenja umjetnikova opusa, dala je trajni i vrijedan doprinos razumijevanju likovnog puta ovog istarskog umjetnika.

Publikacija na gotovo 350 stranica obiluje vrijednim reprodukcijama, bibliografijom, popisom izložbi i umjetnikovim životopisom te predstavlja zaokruženu cjelinu koja iako posvećena rasvjetljavanju autorova opusa, što joj je dakako i primarni cilj,  doprinosi i boljem razumijevanju slikarskog medija predstavljajući ujedno i primjer dobre prakse istraživačko znanstvene interpretacije.”  / Ketrin Milićević Mijošek

ŽIVOTOPIS:

Hari Ivančić je rođen 26. studenoga 1967. godine u Pazinu. Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn (odjel grafike) završio je u Zagrebu. Godine 1994. diplomirao je slikarstvo na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti u klasi prof. Vasilija Jordana. Član je HDLU-a Istre i Rijeke te Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Sudjelovao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu te mu se radovi nalaze u brojnim institucijama i privatnim zbirkama. Živi i radi u Buzetu.

IMPRESUM

ORGANIZATOR IZLOŽBE I NAKLADNIK  
Muzej suvremene umjetnosti Istre/Museo d'arte contemporanea dell'Istria

ZA NAKLADNIKA  
Ketrin Milićević Mijošek

KUSTOSICA
Ketrin Milićević Mijošek

POSTAV IZLOŽBE  
Hari Ivančić
Ketrin Milićević Mijošek

UREDNICI   
Hari Ivančić
Ketrin Milićević Mijošek

AUTORICA TEKSTA   
Ivana Mance Cipek

RECENZENTI  
dr. sc. Sandra Križić Roban
dr. sc. Petar Prelog

PRIJEVOD
Majda Jurić

LEKTURA  
Rosanda Tometić (hrvatski  )
Janet Tuškan (engleski )

KOREKTURE   
Hari Ivančić
Ketrin Milićević Mijošek

FOTOGRAFIJE
Goran Vranić
Saša Nikolić
Ranko Dokmanović
Saša Poldan
Jaka Jeraša
David Ivić
Branko Kukurin
Fiorenza Šaban
Goran Draščić
Ante Topić

OBRADA FOTOGRAFIJA  
David Ivić
Dragi Savičević

GRAFIČKO OBLIKOVANJE
Sensus Design Factory Zagreb
Nedjeljko Špoljar

TISAK   
Printera

NAKLADA  
800

©  Muzej suvremene umjetnosti Istre/Museo d'arte contemporanea dell'Istria, Pula/Pola
     studeni 2022.

© Hari Ivančić

RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA, PRIPREMA I TISAK PUBLIKACIJE REALIZIRANI SU UZ PODRŠKU  

Odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije/Assessorato alla cultura e territorialità della Regione Istriana, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Pula – Pola, Grada Buzeta, Turističke zajednice Grada Pule – Pola

SPONZORSTVA/DONACIJE

ORBICO GROUP, TPG EXPRESS, DRAGON MARITIME, PROAGENT / NEKRETNINE – REAL ESTATE, KAMEN PAZIN, AURA, FABRIKA, RESTORAN OLD RIVER, SENSUS DESIGN FACTORY