GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI U CENTRALNOM IZLOŽBENOM PROSTORU

17.11.22.

U tijeku su građevinsko-obrtnički radovi u centralnom izložbenom prostoru u kontekstu kapitalnog projekta ustanove "Adaptacije zgrade stare tiskare za potrebe MSUI/MACI"

„ADAPTACIJE ZGRADE STARE TISKARE ZA POTREBE MSUI/MACI“ kapitalni projekt ustanove višegodišnjeg karaktera, odvija se modularno sukladno financijskim priljevima, a realizira se na godišnjoj razini poštujući financijske mogućnosti te sustavno obuhvaća niz radnji koje će u konačnici rezultirati funkcionalnijim prostorom i doprinositi daljnjem razvoju, ostvarivanju potencijala i jačanju institucije. Krajnji ciljevi usmjereni su ka permanentnoj i cjelovitijoj prezentaciji muzejske građe, dinamizaciji muzejskih programa, poboljšanju dijaloga s publikom i zajednicom, transferu znanja o baštinskoj ulozi Muzeja u segmentu sakupljanja, istraživanja, valoriziranja, prezentacije i promocije Muzejskog fundusa, ali i sanacije i valorizacije zgrade u kojoj djeluje kao i njegovanje njenog povijesnog značaja uz poštivanje memorije prostora što je apsolutni prioritet.

DETALJNIJE...

STABILNOST CENTRALNOG IZLOŽBENOG PROSTORA od neizmjerne je važnosti. Uklanjanje postojećih gipskartonskih obloga na površini od gotovo 400 m2 postavljenih još 2009/2010. godine koja unatoč brojnim intervencijama i doradama više nije funkcionalna, nužno je za pristup dotrajaloj stolariji, njenom uklanjanju i postavljanju nove. Navedenim znatno unaprjeđujemo mikro – klimatske uvjete (iznimno niske/visoke temperature ovisno o dijelu godine, zagrijavanje površina na kojima se izlažu umjetnine tijekom ljetnih mjeseci), uklanjamo prodor naglih strujanja zraka, prodor kišnice, uklanjamo čitava staništa ptica* i neugodne nuspojave koji su u aktualnoj godini dosegle svoj vrhunac. Važno je naglasiti da je po zamjeni stolarije dalji korak stvaranje nove gipskartonske opne koja će uz tehnička pojačanja (postavljanje OSB ploča i druge zahvate) biti i u funkciji koridora između vanjskog plašta i unutarnje izlagačke površine (širina koridora: 75 cm/visina: 400 cm) te je upravo iz navedenih razloga cijeli proces iznimno složen, zahtjeva koordinirani rad nekoliko timova, a istovremeno iziskuje ozbiljna financijska sredstva kao i složene pripreme.  

U aktualnoj 2022. godini Muzej raspolaže namjenskim budžetom koji (Izmjena i dopunama proračuna) u konačnici iznosi 465.000,00 kn što je dosad najsadržajnija godišnja podrška, a valja istaknuti da je prvi put adaptaciju podržalo i Ministarstvo kulture i medija RH (izvori financiranja u 2022. godini: Istarska županija sa 295.000,00 kn, Ministarstvo kulture i medija RH sa 100.000,00 kn, Grad Pula sa 30.000,00 kn čemu se pridružuju i vlastiti prihodi u iznosu od 40.000,00 kn). Montaža nove stolarije u centralnom izložbenom prostoru u vrijednosti od 130.703,70 kn vezana je za prošlogodišnju investiciju koju su podržali Istarska županija sa 90.703,70 kn i Grad Pula sa 40.000,00 kn te smo u ovom kontekstu prvi puta dobili priliku pristupiti obnovi najvitalnijeg, a istovremeno najkrhkijeg  prostora ustanove u kojem se odvijaju izložbeni, edukativni i ostali programski sadržaji.

Za naglasiti je kako je urgentna potreba za demontažom postojećih GK obloga ukazala i na visok stupanj derutnosti unutarnjih površina te da će zahvati morati ići i u smjeru ojačanja svodnih konstrukcija postavljanjem čeličnih konzola na pojedinim žarištima (nadvojima iznad prozorskih otvora) kojima prijeti urušavanje.

SVIMA ZAHVALJUJEMO NA PRUŽENOJ PODRŠCI.

Spomenimo da je u kontekstu adaptacije u aktualnoj godini uređena i prostorija na III etaži koja po prostornim i tehničkim standardima najviše odgovara potrebama smještaja muzejskog fundusa te da je po dovršetku radova ista opremljena arhivskim namještajem (slijedi nastavak radova po istom principu u susjednoj prostoriji manjih dimenzija). Također, nastavilo se i sa postavljanjem nove muzejske rasvjete u manjim izložbenim prostorijama na II etaži.

Kako su izložbeni programi i odabrana mikro - lokacija koja je zahtijevala interventan pristup u međusobnoj korelaciji, a građevinsko – obrtnički  radovi dosegli visoku razinu realizacije, Muzej je privremeno ZATVOREN  za posjetitelje. 

S programom nastavljamo 16. prosinca 2022. godine kada će se u prostorima Muzeja održati otvorenje retrospektivne izložbe istarskog umjetnika / akademskog slikara HARIJA IVANČIĆA popraćeno predstavljanjem monografije u nakladništvu Muzeja o čemu više informacija možete pronaći u našim sljedećim objavama.    
 
ZAHVALJUJEMO VAM NA RAZUMIJEVANJU I VIDIMO SE USKORO...    
a u međuvremenu na našoj FB stranici možete pogledati sažetak tijeka radova na adaptaciji...

* Informacija za sve ljubitelje životinja među kojima je svakako i Muzej; naglašavamo kako ni jedna ptica nije stradala tijekom projekta koji je u punom tijeku, te da su spontano po početku radova napustile svoje dugogodišnja staništa  koja su pronašle između otvora na dotrajaloj (ili pak nepostojećoj) stolariji i unutarnjeg izlagačkog plašta postavljenog u početnim godinama stasanja ustanove.