HARI IVANČIĆ - retrospektiva / retrospettiva

12.12.22.

Muzej suvremene umjetnosti Istre / Museo d'arte contemporanea dell'Istria 16. 12. 2022. – 29. 01. 2023. // otvorenje izložbe/predstavljanje monografije: petak, 16. 12. 2022. u 19.00 sati

U petak, 16. 12. 2022. u 19.00 sati u prostorima Muzeja suvremene umjetnosti Istre / Museo d'arte contemporanea dell'istria, održat će se otvorenje retrospektivne izložbe i predstavljanje likovne monografije Harija Ivančića.

„Retrospektivna izložba istarskog umjetnika, akademskog slikara Harija Ivančića, poput monografije, nastala je kao rezultat istraživanja, vrednovanja i samonametnute potrebe za novim, sadržajnijim i kompleksnijim iščitavanjem umjetnikova opusa i njegovim cjelovitim predstavljanjem. Obuhvaćajući razdoblje od posljednja tri desetljeća (1989. – 2022.)., oba formata razotkrivaju umjetničku osobnost koja daleko od vreve regionalnih i nacionalnih umjetničkih žarišta, u istarskom Buzetu, predano, postojano i kontinuirano gradi svoj likovni jezik, svoju formu i izričaj, svoj odnos sa slikarskom tradicijom i umjetnosti uopće zadobivajući time svoje zasluženo mjesto i u programskim linijama Muzeja suvremene umjetnosti Istre / Museo d'arte contemporanea dell'Istria.

Izložba kao vremenski (ali ne i sadržajno – iskustveni), ipak limitirani format, a monografija kao trajni dokument, pridonose kontekstualizaciji Ivančićeva opusa unutar korpusa regionalnog i nacionalnog suvremenog slikarstva i suvremene umjetnosti uopće, prateći njegov rad od samih početaka do danas. Autorica monografskog teksta, uvažena povjesničarka umjetnosti i likovna kritičarka, viša znanstvena suradnica na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu, dr.sc. Ivana Mance Cipek, u cijelosti je opravdala dano joj povjerenje, te kroz dobro promišljen i koncepcijski razrađen pristup Ivančićev opus sagledala dvojako. Iščitavanjem svih osobitosti, stalnosti i mijena Ivančićevih razvojnih faza definiranih serijama i ciklusima, njihovim postavljanjem u vremenski slijed i kontinuum, ogolila je samu srž Ivančićeva umjetničkog istraživanja i dala priliku za njegovu revalorizaciju. Dovodeći u vezu Ivančićevo djelo sa tradicijom modernog pejzažnog slikarstva i mogućnostima njegovog postojanja u suvremenim umjetničkim datostima kao i donoseći uvid u ranija tumačenja umjetnikova opusa, dala je trajni i vrijedan doprinos razumijevanju likovnog puta ovog istarskog umjetnika.

Publikacija na gotovo 350 stranica obiluje vrijednim reprodukcijama, bibliografijom, popisom izložbi i umjetnikovim životopisom te predstavlja zaokruženu cjelinu koja iako posvećena rasvjetljavanju autorova opusa, što joj je dakako i primarni cilj,  doprinosi i boljem razumijevanju slikarskog medija predstavljajući ujedno i primjer dobre prakse istraživačko znanstvene interpretacije.

Vjerujemo kako će izložba za koju su radove ustupile brojne institucije i privatni kolekcionari kao i monografija biti sadržajno pristupačne široj javnosti, ljubiteljima umjetnosti i slikarstva Harija Ivančića kao i onima koji će to tek postati, a istovremeno izazovne i za struku i šire znanstvene krugove...“ / Ketrin Milićević Mijošek

ŽIVOTOPIS:

Hari Ivančić je rođen 26. studenoga 1967. godine u Pazinu. Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn (odjel grafike) završio je u Zagrebu. Godine 1994. diplomirao je slikarstvo na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti u klasi prof. Vasilija Jordana. Član je HDLU-a Istre i Rijeke te Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Sudjelovao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu te mu se radovi nalaze u brojnim institucijama i privatnim zbirkama. Živi i radi u Buzetu.

IMPRESUM

ORGANIZATOR IZLOŽBE I NAKLADNIK  
Muzej suvremene umjetnosti Istre/Museo d'arte contemporanea dell'Istria

ZA NAKLADNIKA  
Ketrin Milićević Mijošek

KUSTOSICA
Ketrin Milićević Mijošek

POSTAV IZLOŽBE  
Hari Ivančić
Ketrin Milićević Mijošek

UREDNICI   
Hari Ivančić
Ketrin Milićević Mijošek

AUTORICA TEKSTA   
Ivana Mance

RECENZENTI  
dr. sc. Sandra Križić Roban
dr. sc. Petar Prelog

PRIJEVOD
Majda Jurić
 
LEKTURA  
Rosanda Tometić (hrvatski  )
Janet Tuškan (engleski )

KOREKTURE   
Hari Ivančić
Ketrin Milićević Mijošek

FOTOGRAFIJE
Goran Vranić
Saša Nikolić
Ranko Dokmanović
Saša Poldan
Jaka Jeraša
David Ivić
Branko Kukurin
Fiorenza Šaban
Goran Draščić
Ante Topić

OBRADA FOTOGRAFIJA  
David Ivić
Dragi Savičević

GRAFIČKO OBLIKOVANJE
Sensus Design Factory Zagreb
Nedjeljko Špoljar
 
TISAK   
Printera  

NAKLADA  
800

©  Muzej suvremene umjetnosti Istre/Museo d'arte contemporanea dell'Istria, Pula/Pola
     studeni 2022.

© Hari Ivančić


RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA, PRIPREMA I TISAK PUBLIKACIJE REALIZIRANI SU UZ PODRŠKU  
Odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije/Assessorato alla cultura e territorialità della Regione Istriana, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Pula – Pola, Grada Buzeta, Turističke zajednice Grada Pule – Pola

SPONZORSTVA/DONACIJE
ORBICO GROUP, TPG EXPRESS, DRAGON MARITIME, PROAGENT / NEKRETNINE – REAL ESTATE, KAMEN PAZIN, AURA, FABRIKA, RESTORAN OLD RIVER, SENSUS DESIGN FACTORY

IZLOŽBA TRAJE DO 29. 01. 2023. GODINE, A MOŽE SE POGLEDATI PREMA SLJEDEĆEM RADNOM VREMENU:
10.00 – 19. 00 sati,
svakim danom osim ponedjeljka i blagdana  

24. i 31. 12. 2022.  
10.00 – 14.00 sati

DOBRODOŠLI !