24. EMA / MDM 2019.

16.05.19.

ODRŽANA 24. EDUKATIVNA MUZEJSKA AKCIJA (EMA) HRVATSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA NA TEMU (PRE)HRANA

Mjesto održavanja: Muzej suvremene umjetnosti Istre / Museo d'arte contemporanea dell'Istria, Sv. Ivana – S. Giovanni 1, Pula – Pola
Termin: 18. 04. – 18. 05. 2019.
Naziv: (PRE)HRANA ILI (PO)HRANA?
Podnaslov: DA LI SU BOMBONI ZDRAVI?
Interesne skupine: predškolska djeca (vrtići); osnovnoškolci  

24.  Edukativnu muzejsku akciju u organizaciji Hrvatskog muzejskog društva - Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju, obilježila je (pre)hrana. „Prema Zakonu o hrani, ona je „svaka tvar ili proizvod prerađen, djelomično prerađen ili neprerađen, a namijenjen je konzumaciji ili se može opravdano očekivati da će ga ljudi konzumirati.“(Narodne novine 81/13, 14/14). Nasuprot tome, ovogodišnja Edukativna muzejska akcija posvećena je kulturi prehrane kakva je nastajala i mijenjala se kroz stoljeća u cijelom svijetu, njezinoj vrijednosti i snazi, zdravstvenim i prehrambenim vrijednostima namirnica, ali i  društvenom i filozofskom kontekstu u kojem ona nastaje. Hrana je oduvijek postojala kao osnovna potreba, čovjeku „na raspolaganju“ kao izvor energije, užitka, razlog okupljanja i druženja. Prehrana je sastavni dio raznih pučkih vjerovanja, običaja i obreda, a njezine vrste, pribavljanje, transport, pohrana i prerada dobar su prikaz vremena i društveno-kulturnog konteksta u kojem su stvoreni. Prehrana nije samo pripremljeno i pojedeno jelo, ono je filozofija i navika, običaj i ponašanje, ona je najživlja slika onih prije nas, čija su jela ovisila o socijalnim prilikama, tradiciji, utjecajima doseljenika, modi i povijesnim trenucima.“
www. hrmud.hr

Muzej suvremene umjetnosti Istre / Museo d'arte contemporanea dell'Istria ove se godine priključio akciji edukativnim sadržajima u vidu likovnih radionica pod nazivom (PRE)HRANA ILI (PO)HRANA? podnaslova DA LI SU BOMBONI ZDRAVI? Podnaslov i vizual sa likom Bombončice  primarno je bio vezan za radionice osmišljene upravo za vrtiće i niže razrede osnovne škole dok je sama interpretacija i razrada zadane teme obuhvatila – iz pozicije umjetničkog muzeja, primjere pristupa suvremenih umjetnika hrani i reklami/promidžbi u prehrambenoj industriji osvješćujući istovremeno kod polaznika zdrave navike kada je o prehrani riječ, ali i usvajanju znanja i vještina korištenja raznih likovnih tehnika.

Uvodni dio rada temeljio se na dva primjera iz svijeta suvremene umjetnosti koji su vezani uz globalno prepoznatljive proizvode koji djecu vesele i koje djeca vole. Rad Nikoline Ivezić pod nazivom "I'm lovin' it" iz muzejskog fundusa predstavljen je kao duhovita umjetnička intervencija na reklamu „loše“ hrane iz restorana brze prehrane McDonalds, u kojoj je umjetnica materijalom koji imitira kamene artefakte naglasila njenu prepoznatljivost i trajnost. Drugi primjer uzet je iz svijeta dizajna, gdje je lizalica Chupa Chups data kao primjer svima omiljenog slatkiša, a čiji je redizajn omota (odnosno identitet i izgled) 1969. godine povjeren slavnom španjolskom likovnom umjetniku Salvadoru Dalí-u.

Nakon uvodnog dijela slijedio je praktični rad u keramičkoj glini za polaznike vrtića i učenike razredne nastave, odnosno kolaž za učenike predmetne nastave. Djeca predškolske dobi su, nakon razgovora i uvodne prezentacije o zdravoj i nezdravoj hrani  izrađivala omiljeno voće na tanjuriću, kao svojevrsnu zdravu zamjenu za bombone. Učenici razredne nastave izrađivali su reljefnu pločicu s reklamom svog prehrambenog proizvoda,dok su učenici predmetne nastave reklamu svog zamišljenog proizvoda oblikovali u tehnici kolaža. Radionice su trajale u prosjeku 90 minuta.

U edukativnoj akciji sudjelovale su 3 predškolske ustanove: DV "Vjeverica", Pula; DV "Dado", Štinjan i DV "Sunčica" Banjole. Od osnovnih škola sudjelovali su učenici 2. a, 2. b, 3. a i 3. b Osnovne škole "Tone Peruška" iz Pule, te 5. a, 7. c i 8. a Osnovne škole "Šijana" iz Pule.

Održano je zaključno 10 likovnih radionica u kojima je sudjelovalo 46 djece predškolske dobi i 115 učenika osnovnih škola.

Voditeljice radionica: Iva Gašparić, muzejska pedagoginja MSUI/MACI i vanjska suradnica Jadranka Ostić, keramičarka po struci.

 

MEĐUNARODNI DAN MUZEJA  
18. 05. 2019.


Sudjelovanjem u edukativnoj akciji koju HMD dvadesetčetvrtu godinu za redom organizira povodom Međunarodnog dana Muzeja iz pozicije umjetničkog muzeja sagledali smo, obradili i prezentirali zanimljivu temu ostvarivši pritom dragocjene suradnje. Uz aktualnu izložbu FULVIA JURIČIĆA: RETROSPEKTIVA, 1979. – 2019. čije je otvorenje održano 3. svibnja 2019., te izložbu s predmetima iz muzejskog fundusa koja je nastala kao prilog budućem cjelovitom muzejskom stalnom postavu, podsjećamo da je 18. svibnja 2019. ulaz u muzej slobodan.

DOBRODOŠLI !