DINO KRIZMANIĆ / LEONID ZUBAN: 3 Momenta

06.11.19.

uz audiovizualnu instalaciju M.G.K. MUSICA (8. 11. – 1. 12. 2019.)

U petak, 8. 11. 2019. u 19.00 sati u prostorima Muzeja suvremene umjetnosti Istre / Museo d’arte contemporanea dell’Istria održati će se otvorenje izložbe pulskih arhitekata Dine Krizmanića i Leonida Zubana pod nazivom „3 Momenta“, a riječ je o prvoj izložbi uopće koju Muzej posvećuje području arhitekture i njenim akterima te su predstavljeni radovi u cijelosti producirani za ovu priliku. Dino Krizmanić i Leonid Zuban rade na arhitektonskim projektima različitih veličina, tipologija i namjena; projektirali su i izvodili objekte u HR i izvan granica Hrvatske, sudjeluju i nagrađivani su na više urbanističko arhitektonskih natječaja u zemlji i inozemstvu, od kojih se posebno ističu crkva Sv. Ane u Rijeci i ulazna struktura Eurasia tunela u Istanbulu.

U svojim projektima iskazuju poseban interes za istraživanje tipologije koja ostvaruje kontakt i međuodnos vanjskog i unutarnjeg prostora, a naročito mogućnost aktivacije same opne objekta u funkciji  stvaranja ugođaja i poticanju događaja. Takvim načinom rada ispituju različite koncepte i pokušavaju stvoriti dodatnu vrijednost u morfologiji grada (npr. nagrađivana crkva Sv. Ane u Rijeci).

Istražuju i granične situacije između arhitekture, konstrukcije i instalacije većih dimenzija kroz primjenu novih metodologija i alata u projektiranju, poput parametrijskog projektiranja čiji su primjeri Istraživački centar za iGuzzini u Recanatiju (Italija), Kružni Tok u Puli i ulazna struktura Eurasia tunela u Istanbulu (Turska). Sve navedeno pronaći ćemo, prepoznati i iščitati u koncepciji i konačnoj prezentaciji ove izložbe za čiju realizaciju autori koriste razne medijske alate ostvarujući pritom i suradnju sa M.G.K. MUSICA koji će u večeri otvorenja održati A/V nastup uživo (riječ je o prikazivanju procesa nastanka A/V instalacije koja je sastavni dio izložbe) te izvesti Dj set koji će zvučno i glazbeno konceptualno bio u skladu sa prostorom i događajem.

O izložbi „3 momenta“   

Izložba prezentira i dokumentira dio realiziranih autorskih projekata s time da  - kako arhitekti sami ističu, njen fokus nije na pojedinačnim objektima, niti iščitavanju odnosa arhitekture sa njezinim kontekstom te ona ne prezentira svu problematiku kojom se neizbježno bavi svaka izgrađena arhitektura. Naglasak ove izložbe je na polaznom konceptu kojega bilježi na kraju cjelokupnog procesa projektiranja i građenja.

1. dio izložbe

Fotografije većih formata, pretežito triptisi, nastaju pomalo slučajno kao dokumentacija vlastitih autorskih izgrađenih projekata, ne pretendirajući pri tome zadobiti status „fotografije arhitekture“.
Apstraktni triptisi izvornog koncepta objekta nastaju tako inverznim procesom, u maniri skice ili „croquisa“, a njihov sadržaj, ogoljen od kontura cjelokupnog objekta i konteksta, apstrahira jedan moment iz cjelokupnog procesa.

2. dio izložbe

U drugom djelu izložbe prezentirana je jedna studija koncepta i forme za konkretnu namjenu gdje se pritom istražuju mogućnosti kontrole forme prilagođene namjeni objekta putem parametrijskog projektiranja. Koncept reinterpretira fizički oblik zvučnih valova, te pomoću glazbene zvučne rezonance stvara valne vibracije u kontinuiranoj naboranoj površini vanjske opne objekta, a sam koncept prikazan je kroz skice, maketu i audio-„responsive“ instalaciju (*)

Kod parametrijskog procesa projektiranja tri su ključna momenta u svakom projektu (iz čega proizlazi i sam naziv izložbe):

1/ Jasan vizualni identitet
  - osnovni početni element
  - jasan formalni koncept

2/ Složena forma
  - superponiranje niza pojedinačnih elemenata za konstrukciju složene forme
  - estetika uređene složenosti i osjećaj stalne fluidnosti

3/ Proces racionalizacije
  - analiza i optimizacija u više stupnjeva radi pojednostavljenja proizvodnje i montaže uz zadržavanje jasnog početnog vizualnog koncepta složene forme

*Audio „responsive“ instalacija autora M.G.K. MUSICA prezentira početni koncept arhitektonskog objekta prikazan kroz prostorne krivulje te prikazuje odnos dinamične izmjene oblika generirane i parametrizirane kroz live audio vizualnu izvedbu.

Životopisi

Dino Krizmanić i Leonid Zuban

Dino Krizmanić diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1999.
Leonid Zuban diplomirao je arhitekturu na Sveučilišnom institutu arhitekture u Veneciji (IUAV) 2000.

Kroz svoj rad ostvaruju niz autorskih suradnji sa dizajnerom svjetla Deanom Skirom na niz domaćih i međunarodnih projekata te sa dizajnerom Željkom Burićem.
Navedene referentne projekte potpisuju i ostvaraju unutar Urbisa sa grupom izvrsnih suradnika (F. Andrijančić, S. Pilar, L.Smriko)

Audio „responsive“ instalaciju nastalu i produciranu za potrebe izložbe u Muzeju suvremene umjetnosti Istre / Museo d'arte contemporanea dell'Istria ostvaruju uz autorsku suradnju Marka Grpca Knapića (M.G.K. MUSICA).

Referentni izvedeni objekti

2011.    Visnski podrum Istarske sabornice, Poreč / 500 m2
2011.    Gospodarsko - poslovni kompleks Buići, Poreč /12 000 m2
2012.    Zajednica Taljana, Višnjan /400 m2
2013.    Višestambena zgrada POS-a, Umag / 3000 m2
2016.    Crkva sv. Ane, Rijeka / 1275 m2
2016.    Eurasia tunel, iGate - ulazna struktura, Istanbul, Turska / L 250 + 150 m'
2017.    Kružni tok Pula, Hidrotehnička građevina Prostorno svjetlosna instalacija/ 15 000 m2
2018.    Poslovni objekt Navela, Pula / 1200 m2
2018.    Gradski bazeni Pula / 6100 m2
2019.    Verudela art park /  4000 m2

Nagrade

1998.    druga nagrada - Natječaj za uređenje trga Francuske Republike u Zagrebu, D. Krizmanić zajedno sa: dr.sc. Tihomir Jukić, dr.sc. Jesenko Horvat, Medić Filip stud.arh

2003.    otkup - Arhitektonsko-urbanistički natječaj trga u Vodnjanu, L. Zuban zajedno sa K. Blazina i A. Pavone

2003.    prva nagrada - Arh. natječaj za višestambene objekte Dolinka A i B, L. Zuban zajedno sa A. C. Matticchio

2005.    prva nagrada - Prostorno programska studija poslovnog centra Gruž u Dubrovniku, D. Krizmanić zajedno sa: Iva Buljan, Eli Mišan, Danijela Škandul

2005.    druga nagrada - Godišnja izložba DAI-SAI, L. Zuban

2006.    prva nagrada - Godišnja izložba DAI-SAI, D. Krizmanić

2006.    druga nagrada - Godišnja izložba DAI-SAI, L. Zuban

2006.    druga nagrada - Pozivni natječaj – Dogradnja osnovne škole u Žbandaju

2007.    prva nagrada - Pozivni natječaj  – Arhitektonsko rješenje kompleksa SNI u Poreču, zajedno sa I. Buljan, E. Stijepčić, D.Škandul

2008.    treća nagrada - Idejno arhitektonsko rješenje osnovne škole „Veli Vrh“ u Puli, zajedno sa E.Stijepčić

2012.    prva nagrada - Idejno urb-arh. rješenje Crkve sv. Ane i Hrv. Doma na Vežici, RI, zajedno sa S.Putinja

2015.    nominacija ECOLA 2015 - Višestambena zgrada POS Umag

2017.    best holiday home in Eu. - Villa Vista, Zamask, zajedno sa Željkom Burićem

2017.    nominacija Piransi Award 2017.  - Crkva sv. Ane, Rijeka, D. Krizmanić, L. Zuban

2017.    BIG – Architecture - Crkva sv. Ane,Rijeka,  D. Krizmanić, L. Zuban

2018.    A Design Award - I Gate, Eurasia tunnel entrance, Istanbul, D.Skira, D. Krizmanić, L. Zuban

Publikacije projekata

ČIP, broj 11-12, 2007. 
Katalog 31. Salon arhitekture u Beogradu 2009. 
Katalog 33. Salon arhitekture u Beogradu 2011.
Katalog 44. zagrebačkom salonu arhitekture 2009.   
Katalog 47. zagrebačkom salonu arhitekture 2012.   
Katalog UHA Realizacije 2011.
Katalog UHA Realizacije 2012.
Presjek 08, 2013.
Hiše 81, 2014.
Vizkultura, POS Umag, 2014. (www.vizkultura.hr)
Archdaily, Church St. Ana, 2016. (www.archdaily.com)
Detail, Church St. Ana, 2016. (www.detail-online.com)
Vizkultura, Crkva sv. Ane, 2016. (www.vizkultura.hr)
ORIS 109, Kružni tok Pula, 2017.
ORIS 109, Crkva Sv. Ane, 2017.

Marko Grbac Knapić – M.G.K.

Multi-instrumentalist i skladatelj u području elektronske, kazališne, plesne i filmske glazbe. Snima akustična okruženja i stvara  A/V instalacije. Glavni instrument - električni bass/kontrabas.
U svrhu stvaranja glazbe i istraživanja zvuka koristi glazbeni program "Ableton” kao platformu za snimanje, skladanje i izvođenje glazbe u raznim formatima. Aktivan kao instruktor glazbenog programa"Ableton" na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Angažiran u istraživanju gore navedenih područja, posebice područja u kojima se odvija miješanje stilova u svrhu nastajanja novog originalnog  umjetničkog izražaja. Tijekom proteklih 20 godina surađivao sa: Kazalište dr.Inat Pula (HR), Playground Collective – Frankfurt (DE), Ninja Tune-London (UK), Prog as a frog – Amsterdam (NL), Istarsko Narodno Kazalište-Pula (HR), Companie with Bals (FR-NL), Grotest Maru-Berlin (DE), Forgotten fish memory orchestra-Amsterdam (NL), Eva Ursprung-Graz (AU), Maja Drobac –Zagreb (HR), Andrea Gotovina-Pula (HR), Ivan Marušić-Zagreb (HR) i mnogim glazbenicima  u više od 370 koncerata, 10 kazališnih predstava, 4 LP - CD izdanja, 2 soundtracka za film, 13 zvučnih instalacija i dva puta nagrađivan u filmskoj i scenskoj umjetnosti. Živi u Puli i stvara glazbu u vlastitom studiju " Armazonex ".
Više na službenoj stranici: www.mgkmusica.com

Izložba traje do 1. 12. 2019. godine, a može se pogledati svakim danom osim ponedjeljka od 10.00 do 19.00 sati. Realizirana je uz podršku Upravnog odjela za kulturu Istarske županije, Ministarstva kulture RH, Grada Pule – Pola i  Turističke zajednice Grada Pule.


Sponzori: FABRIKA, STO

Kustosica izložbe: Ketrin Milićević Mijošek

DOBRODOŠLI !