Tu smo 1

Prva međunarodna manifestacija vizualnih umjetnosti, Pula

Forum, 11.09.2008.

Broj fotografija: 4

Tomislav Brajnović
Nikolina Ivezić
Dalibor Martinis
Martinis, publika