Tu smo 1

Prva međunarodna manifestacija vizualnih umjetnosti, Pula

Carrarina ulica, 13.09.2008.

Broj fotografija: 4

Karmen Dugec
Bojan Šumonja
Bojan Šumonja, prezentacija
Bojan Šumonja, prezentacija