Tu smo 1

Prva međunarodna manifestacija vizualnih umjetnosti, Pula

Kapitolinski trg, 09.09.2008.

Broj fotografija: 9

Hassan Abdelghani
Tea Bičić
Antun Božićević
Đani Celija
Mirta Diminić
Vanja Popek
Olja Stipanović
Sandra Vitaljić
Ljiljana Vlačić