Tu smo 3 - treći dan - 13 rujna, 2012.

Izložba talijanskih umjetnika

Broj fotografija: 9

Zajednica Talijana Pula – Communità degli Italiani Pola
Zajednica Talijana Pula – Communità degli Italiani Pola
Simona Fedele
Max Gasparini
Ciro Palumbo
Ciro Palumbo
Elvio Maccheroni
Elvio Maccheroni
Giulio Cardona