Tu smo 3 - treći dan - 13 rujna, 2012.

Jusuf Hadžifejzović „L.A.Charlama Theatar Company“

Broj fotografija: 7

Razveselite svoje u tuđini, performance, 30 min.
Razveselite svoje u tuđini, performance, 30 min.
Razveselite svoje u tuđini, performance, 30 min.
Razveselite svoje u tuđini, performance, 30 min.
Razveselite svoje u tuđini, performance, 30 min.
Razveselite svoje u tuđini, performance, 30 min.
Razveselite svoje u tuđini, performance, 30 min.