Zbirke

Odjel zbirki sastoji se od osam jedinica u kojima se raspoređuje fundus Muzeja i to:

1. ZBIRKA SLIKARSTVA

2. ZBIRKA CRTEŽA, GRAFIKA I RADOVA NA PAPIRU

3. ZBIRKA SKULPTURA

4. ZBIRKA FOTOGRAFIJE

5. ZBIRKA PLAKATA I DIZAJNA

6. ZBIRKA FILMA, VIDEA I NOVOMEDIJSKE UMJETNOSTI

7. ZBIRKA INOZEMNE UMJETNOSTI

8. SPECIJALNE ZBIRKE